حملات فیشینگ این بار (Linkedin )

30 بهمن 1393


امنیت مجموعه ای از دانش و آگاهی بهمراهعوامل تکنولوژیک میباشد با این حال 100% نبوده , گرچه میتوان ضریب پایداری امن رابالا برد و در مقابل درصد خطرات و آسیبپذیری های باز رو به صفر رساند.

فیشینگ - Phishing بهتلاش برای بدست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و...از طریق جعل یک وب‌سایت، آدرس ایمیل و... گفته می‌شود. شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های پرداخت آنلاین از جملهاهداف حملات فیشینگ هستند (. علاوه بر آن، ایمیل‌هایی که با این هدف ارسال می‌شوندو حاوی پیوندی به یک وب‌سایت هستند در اکثر موارد حاوی بدافزار هستند.)

هدف اصلی از ارسال این ایمیل های جعلی، سرقت مجوزهای دسترسیکاربران به این سایت می باشد.

شرکت امنیتی Symantec باانتشار اطلاعیه ای خبر از افزایش ایمیل های جعلی که در نگاه اول از طرف بخش پشتیبانیسایت LinkedIn فرستادهشده اند، داد. در این ایمیل های جعلی به فعالیت مشکوک در حساب کاربری LinkedIn اشاره شده و از کاربر خواستهشده تا برای رفع این مشکل، اطلاعات خود را به روز کند.

ایمیل جعلی دارای یک فایل پیوست از نوع HTML است که در ظاهر کاربر باید برای به روز رسانی اطلاعات خود، آنرااجرا کند. این فایل حاوی صفحه ورود (login) بهسایت اجتماعی LinkedIn استولی بخشی هایی از آن دستکاری شده تا اطلاعات وارد شده در این صفحه به یک سرور تحتکنترل مجرمان سایبری ارسال شود.

گریز از این نوع حمله سایبری تنها با آگاهی

تاکنون باید کاربران یاد گرفته باشند و بدانند که شرکتهایی نظیر LinkedIn ،Facebook،Google و … هیچگاه برای مسائل امنیتی و به روز رسانی، ایمیل با فایل پیوستارسال نمی کنند.

به کاربران LinkedIn توصیهمی شود تا در صورت امکان از روش ( تائید دوطرفه) برای ورورد به سایت استفاده کنند.در این روش، LinkedIn یک رمز عبور یکبار مصرف بهشماره همراه کاربر ارسال می کند تا با وارد کردن آن رمز، ورود کاربر به سایت تائیدو نهایی شود. با این روش، حتی در صورت لو رفتن و افشا شدن مجوز دسترسی به سایت،امکان ورورد و سوء استفاده از حساب کاربری وجود نخواهد داشت.

در صورت هرگونه برخورد با این تهدیدات به phishing@linkedin.com گزارش دهید


علیرضا قهرود

SOC_ عضو تیم مرکز عملیات امنیت

شرکت نوآوران ارتباطات دوران ( عضو گروه دوران )

ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم